Enostaven in razumljiv vpogled v občinski proračun

Brezplačna aplikacija Odprti računi za občine vam omogoča, da s proaktivno finančno transparentnostjo krepite zaupanje v delovanje vaše občine. Vi vnesete podatke, aplikacija pa jih sistematizira in prikaže na javnosti prijazen in razumljiv način. Tako lahko brez programerskega znanja in z malo vloženega časa izboljšate transparentnost občinskega proračuna!

Zakaj uporabljati Odprte račune?

Večja transparentnost občinskega proračuna


Izboljšajte finančno transparentnost vaše občine in na javnosti prijazen način prikažite proračun ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke – brez programerskega znanja in z malo vloženega časa.

Okrepljeno zaupanje javnosti


Z uporabo aplikacije boste okrepili zaupanje javnosti v vaše delovanje in finančno poslovanje. S pomočjo aplikacije Odprti računi lahko občani vidijo obseg proračuna občine, bolje razumejo razporeditev občinskih sredstev ali pa se poglobijo v posamezne proračunske kategorije.

Brezplačna in enostavna uporaba


Uporaba aplikacije je brezplačna in ne prinaša dodatnih finančnih bremen za vašo občino, obenem pa je tudi izjemno enostavna. V Odprte račune uvozite podatke iz programa APPRa, ki ga že uporabljate vsak mesec, aplikacija pa podatke samostojno obdela in pripravi grafični prikaz, ki se avtomatsko posodobi vsakič, ko posodobite podatke.

Kaj omogočajo uporabnikom

Pregled proračunov in zaključnih računov

Občani lahko pregledujejo posamezne proračunske postavke prihodkov in odhodkov ter realizacije – lahko se premikajo po nivojih kontnega drevesa in si podrobno ogledajo, od kod prihajajo sredstva v občinski proračun in za kaj se porabijo. Omogočen jim je tudi vpogled v dejansko realizacijo na posameznih postavkah.

Primerjava proračunskih kategorij skozi leta

Odprti računi omogočajo pregled skozi leta za različna kontna in programska področja proračuna, kar občanom prinaša celovitejše razumevanje večletnih trendov znotraj proračuna.

Historični vpogled

Aplikacija omogoča prikaz proračunov in zaključnih računov za zadnjih 10 let, obenem pa tudi vnos predloga proračuna za prihodnje proračunsko leto.

Primeri uporabe

Obvestilo in povezava na spletnem mestu občine Kočevje.
Občina Kočevje
Prikaz na spletnem mestu Mestne občine Celje.
Mestna občina Celje
Obvestilo in povezava na spletnem mestu občine Postojna.
Občina Postojna

Potrebujete več informacij ali pa želite uporabljati aplikacijo Odprti računi za občine?

Pošljite sporočilo na odprtiracuni@danesjenovdan.si.