Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Ilirska Bistrica

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Rebalans proračuna 29. 6. 2024 33.990.976,42
Realizacija 30. 6. 2024 15.709.586,28
Rebalans proračuna 29. 6. 2024 34.259.620,53
Realizacija 30. 6. 2024 12.027.606,88