Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Mestne občine Ptuj

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2023

Rebalans proračuna 24. 4. 2023 34.192.767,73
Realizacija 30. 11. 2023 29.036.265,92
Rebalans proračuna 24. 4. 2023 40.359.353,51
Realizacija 30. 11. 2023 31.431.288,67