Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Renče-Vogrsko

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 30. 1. 2024 7.875.904,97
Realizacija 29. 2. 2024 679.809,42
Sprejeti proračun 30. 1. 2024 8.158.061,97
Realizacija 29. 2. 2024 606.583,55