Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Veljavni proračun 1. 1. 2024 34.401.627,16
Realizacija 10. 4. 2024 4.955.676,09
Veljavni proračun 1. 1. 2024 56.474.429,32
Realizacija 10. 4. 2024 7.649.762,47