Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Trbovlje

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 31. 12. 2023 18.551.406,00
Realizacija 31. 5. 2024 6.938.349,79
Sprejeti proračun 31. 12. 2023 19.381.282,00
Realizacija 31. 5. 2024 7.066.965,57