Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občina Trbovlje

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 20. 12. 2023 18.551.406,00
Realizacija 0,00
Sprejeti proračun 20. 12. 2023 19.381.282,00
Realizacija 0,00