Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Tržič

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 15. 12. 2023 25.438.063,15
Realizacija 30. 6. 2024 7.546.827,71
Sprejeti proračun 15. 12. 2023 31.827.773,18
Realizacija 30. 6. 2024 9.125.028,35