Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občina Zreče

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 8. 1. 2024 9.324.400,73
Realizacija 0,00
Sprejeti proračun 8. 1. 2024 9.484.400,73
Realizacija 0,00