Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Zreče

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Rebalans proračuna 3. 4. 2024 11.436.339,50
Realizacija 0,00
Rebalans proračuna 3. 4. 2024 11.763.851,56
Realizacija 0,00