Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Mestne občine Celje

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Rebalans proračuna 22. 6. 2024 88.229.464,00
Realizacija 31. 5. 2024 28.278.062,92
Rebalans proračuna 22. 6. 2024 90.902.801,00
Realizacija 31. 5. 2024 25.257.010,87