Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Mestne občine Celje

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 1. 1. 2024 87.332.401,00
Realizacija 0,00
Sprejeti proračun 1. 1. 2024 87.951.000,00
Realizacija 0,00