Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Postojna

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Veljavni proračun 12. 4. 2024 38.510.698,20
Realizacija 30. 4. 2024 9.793.114,55
Veljavni proračun 12. 4. 2024 40.343.599,49
Realizacija 30. 4. 2024 8.203.487,70