Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 20. 12. 2023 16.820.080,00
Realizacija 31. 5. 2024 5.932.618,19
Sprejeti proračun 20. 12. 2023 16.857.573,00
Realizacija 31. 5. 2024 5.127.615,32