Nalaganje ...

Grafični prikaz proračuna Občina Šmarje pri Jelšah

S pomočjo interaktivnega vmesnika preglejte proračun občine ter načrtovane in realizirane prihodke in odhodke.

Proračun 2024

Sprejeti proračun 20. 12. 2024 16.820.080,00
Realizacija 31. 1. 2024 1.005.585,97
Sprejeti proračun 20. 12. 2024 16.857.573,00
Realizacija 31. 1. 2024 598.727,89